Majowa zbiórka na budownictwo sakralne

W maju podczas mszy świętych w niedzielę (17.05.2015) taca zebrana

przez członków stowarzyszenia przeznaczona została na renowację

naszej świątyni.

 


KWOTY PODCZAS ZBIÓRKI Z TAC NA BUDOWNICTWO SAKRALNE:

1.JASIENNIK STARY-                        208,00 zł.

2.MSZA O GODZ. 8.00                 – 1 745,00 zł.

3.MSZA O GODZ. 11.00               – 1 335,70 zł.

Alleluja!!!!! Chrystus Zmartwychwstał

 

Dzisiaj wstał z grobu Zbawiciel,
Naszego świata Odkupiciel,
Więc niech będzie koniec złemu
I oddajmy hołd nasz Jemu,
Alleluja, Alleluja !
Dużo radości w dniach Świąt Wielkanocnych
oraz udanego dyngusa.
życzy

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi

Krzeszowskiej „ROTUNDA”

 
 

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA

 

SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE STOWARZYSZENIA  MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KRZESZOWSKIEJ „ROTUNDA”

 

Prezes stowarzyszenia p. Adam Jaśkowski przedstawił zebranym członkom oraz zaproszonym gościom sprawozdanie z działalności za rok 2014.

 

Spotkanie prowadził p. Roman Pydo

 

Wszelkie uwagi skrupulatnie protokołował p. Edward Golec

 

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i radosnej atmosferze

 

Sprawozdanie z działań komisji rewizyjnej przedstawiła p. Renata Kupiec

 

 

 

Jednym z punktów spotkania był wybór nowego zarządu oraz członków komisji rewizyjnej.

Jednogłośnie uchwalono, że skład zarządu pozostanie bez zmian. W skład komisji rewizyjnej wszedł p. Jan Dyjak. Zastąpił on  Ś.p. p. Irenę Gloc.

 

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA wybrany podczas Zwyczajnego Zebrania

Sprawozdawczo-Wyborczego w dn. 04.02.2015r.

1. Adam Jaśkowski – Prezes

2. Ks. Stanisław Kolano – Wiceprezes

3. Stanisława Paruch – Skarbnik

4. Edward Golec- Sekretarz

5. Jan Pac – Członek

6. Adam Kowal – Członek

7. Marian Grab – Członek

8. Helena Pisula – Członek

9. Artur Niwiński – Członek

10. Jan Demidowski – Członek

11. Henryk Bartyna – Członek

Została powołana nowa Komisja Rewizyjna w skład, której weszli:

1. Renata Kupiec- Przewodnicząca

2. Jan Dyjak – Z-ca

3. Jan Pudełkiewicz – Członek

 

 

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.

Na pytania członków stowarzyszenia odpowiadał ksiądz proboszcz Stanisław Kolano.

Sprawozdanie z działalności za rok 2014

 

Sprawozdanie z działalności

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA

za rok 2014

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA działa już 9 lat. W tym to okresie nasz zabytkowy kościół w większości został odrestaurowany.

W latach 2006 – 2008 prowadzono prace konserwatorskie budowlane, natomiast od 2009 roku prowadzone są prace renowacyjne przy mieniu ruchomym – wyposażeniu kościoła w szczególności przy odnawianiu ołtarzy.

Zakres prac zrealizowanych w roku 2014 jest znaczny, gdyż odnowiliśmy dwa duże boczne ołtarze tj. Ołtarz Św. Anny i ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego. Łączny koszt odrestaurowanych ołtarzy to kwota 238 390,00 zł. Było to możliwe dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 140 000,00 zł, oraz ofiarności społeczności parafialnej. Dotację otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu w kwocie 80 000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 50 000,00 zł, z Gminy Krzeszów – 5 000,00 zł i z Kurii Zamojsko – Lubaczowskiej – 5 000,00. Powyższe dotacje otrzymaliśmy dzięki staraniom Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego, Ks. Proboszcza Stanisława Kolano, Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani Lidii Błądek, byłego Starosty Niżańskiego Pana Gabriela Waliłko, oraz przychylności Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani Grażyny Stojak, kierownika Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu Pana Dominika Komady, oraz Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Pan Jana Burka. Wymienionym osobom składamy serdeczne podziękowania za wkład włożony w odnowę naszej świątyni.

Pozyskanie tak znacznej dotacji było możliwe dzięki ofiarności społeczności parafialnej, gdyż otrzymanie dotacji jest warunkowane wkładem własnym.

Z bezpośrednich zbiórek po domach pozyskaliśmy kwotę 79 250,00 zł. Wpłaty z poszczególnych miejscowości: Kamionka Kolonia – 6250,00 zł, Kamionka Dolna – 7270,00 zł, Kamionka Średnia – 3390,00 zł, Kamionka Górna – 6 430,00 zł, Podolszynka Ordynacka – 9520,00, Podolszynka Plebańska – 4 550,00 zł, Krzeszów Górny – 8060,00 zł, Krzeszów Dolny – 8200,00 zł, Krzeszów – 24920,00 zł. Inne wpłat to kwota 39187,34 zł pozyskana z rozprowadzenia kalendarzy, książek, ikon, z tacy na budownictwo sakralne, od sprzątających kościół, ze zbiórek do puszek. Łącznie w roku 2014 na udział własny zebraliśmy kwotę 118437, 34 zł.

W roku 2015 zamierzamy odnowić dwa boczne ołtarze Św. Antoniego i Św. Błażej. Koszt odrestaurowania tych ołtarzy wynosi 158582,00 zł Z roku 2014 mamy już kwotę 31735,23 zł. Zwróciliśmy się z wnioskami o dotacje do instytucji dotujących o dofinasowanie naszego zadania, ale rozpatrzenie naszych wniosków będzie za kilka miesięcy.

Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom którzy nie szczędzili pieniędzy przy zbiórkach po domach jak też przy zbiórkach do puszek i na tacę na budownictwo sakralne. Szczególne podziękowania dla ofiarodawców spoza parafii Krzeszów, oraz dla tych, którzy wpłacili w roku 2014 większą kwotę niż 200 zł a było ich kilku.

Zarząd  dziękuje wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy poświęcili swój czas przy wszelkiego rodzaju zbiórkach pieniężnych. Podziękowania składamy Wykonawcy prac, konserwatorskich, Panu Stanisławowi Kłosowskiemu i jego ludziom za ich profesjonalizm.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi nasz kościół parafialny staje się perełką barokowej architektury drewnianej, w odnowionym stanie zostanie przekazany następnym pokoleniom i służyć będzie dalej rzeszom wiernych.


Zarząd Stowarzyszenia

 


Boże Narodzenie 2014

 

 

 

 

 

Niech się weseli święty, bo bliski jest zwycięstwa, niech się raduje grzesznik, bo dane jest mu przebaczenie. Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany. W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje wam, w sercu na nowo tę dobrą nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieją na cały Nowy Rok!

 

życzą

Zarząd i członkowie

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskie „ROTUNDA”

 

 

 


Odbior konserwatorski ołtarza Świetej Anny

ODBIÓR KONSERWATORSKI OŁTARZY: ŚWIĘTEJ ANNY I CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

 

W dniu 31 października 2014r w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie odbył się odbiór konserwatorski ołtarza bocznego Św. Anny (pełna konserwacja) i ołtarza Chrystusa Ukrzyżowanego (konserwacja techniczna). Odbioru ołtarza dokonała Pani dr Grażyna Stojak – Wojewódzki Konserwator Zabytków, oraz Pan mgr Dominik Komada – Kierownik Delegatury WUOZ w Tarnobrzegu. Wykonawcą prac konserwatorskich był Pan mgr Stanisław Kłosowski – konserwator dzieł sztuki. W odbiorze uczestniczyli: Wójt Gminy Krzeszów – mgr Stanisław Nowakowski, Ks. Prałat Stanisław Kolano – Proboszcz Parafii Krzeszów, Ks. Lech Kutera – Proboszcz Senior z Ramienia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej Rotunda:  Adam Jaśkowski – Prezes, Stanisława Paruch – Skarbnik, Edward Golec – Sekretarz.

 

 

 

 

 

 


Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki, która nie mogła uczestniczyć w odbiorze przysłała okolicznościowy list z podziękowaniem dla pracy członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA: