Spotkanie sprawozdawcze 2015 w GOK


Dnia 14 stycznia 2016 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej „ROTUNDA”. Na samym początku prezes stowarzyszenia Adam Jaśkowski złożył wszystkim zebranym życzenia na nowy rok. Następnie złożono sprawozdanie z działalności za rok 2015 a także podsumowanie 10 lat pracy, gdyż właśnie tyle lat działa już Stowarzyszenie. Głos zabrali również pani Stanisława Paruch – sekretarz stowarzyszenia, pani Renata Kupiec – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pan Wójt Stanisław Nowakowski oraz ksiądz proboszcz  Stanisław  Kolano. Całe spotkanie poprowadził p. Roman Pydo a protokołował – Edward Golec. Wszystkie uchwały zostały zatwierdzone jednogłośnie.