Spotkanie sprawozdawcze Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ‚ROTUNDA”

W sobotę 4 marca 2017 r. odbyło się spotkanie sprawozdawcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej „ROTUNDA

 

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA

z prowadzonej działalności w roku 2016.

 

Praca Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA w roku 2016 skupiała się głównie na pozyskanie środków i prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele parafialnym w Krzeszowie.

Rok 2016 był jedenastym rokiem prac konserwatorskich przy naszej świątyni.

W roku 2015 zostały zakończone prace konserwatorskie przy ołtarzach. Natomiast w roku 2016 głównym celem było odnowienie prospektu organowego.

Za prace konserwatorskie przy prospekcie organowym zapłaciliśmy kwotę 145 230,00 zł. Powyższe prace można było wykonać dzięki pomocy firmy Pana Serafina Henryka, która nieodpłatnie użyczyła i postawiła rusztowanie. Za tak wielką pomoc serdecznie Panu Henrykowi dziękujemy.

Oprócz głównego celu jakim było odrestaurowanie prospektu organowego w 2016 roku zostały zrealizowane inne zadania konserwatorskie przy naszej zabytkowej świątyni:

– została odnowiona dawna zakrystia /przedsionek mały wraz z korytarzykiem/, oraz wbudowana została w nim nowa szafa – łączny koszt to kwota 23 000,00 zł

– odnowiono także przedsionek duży wraz z kropielnicami za kwotę – 18 095 zł.

– przed odnowieniem dawnej zakrystii i przedsionka dużego została w tych pomieszczeniach przebudowana za kwotę 4 000,00 zł instalacja elektryczna

– w bieżącym roku została także wykonana przez OSP Krzeszów konserwacja zewnętrznego oszalowania kościoła, koszt konserwacji wraz ze środkiem konserwującym wyniósł 8 069,00 zł

– przed konserwacją oszalowania zewnętrznego kościoła zostały wymienione deski z szalunku uszkodzone przez dzięcioły – koszt tych prac to kwota 2 500,00 zł

– inne wydatki Stowarzyszenia w roku 2016 /prowizje od prowadzonych rachunków, opłaty skarbowe, opłata strony internetowej, opłata do Lokalnej Grupy Działania, zakup szyldu do Izby Pamięci, zdjęcia do wniosku, wykonanie kalendarzy na 2017 r./ to kwota 6 331,00 zł

Łączne wydatki  Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA w roku 2016 wyniosły 207 225,00 zł.

Aby zrealizować ww. zakres prac Stowarzyszenie posiadało i pozyskało następujące środki:

– z roku 2015 pozostało na koncie Stowarzyszenia – 93 777,81 zł

– ze zbiórek bezpośrednio od mieszkańców w poszczególnych miejscowościach z naszej parafii  73 375,00 zł.

Inne dochody (taca na budownictwo sakralne, za rozprowadzone kalendarze, od sprzątających kościół, ze sprzedaży książek, wpłaty do puszki w kościele, kwesta przy cmentarzu, darowizna od Polonii Amerykańskiej, odsetki od lokat w banku, składki członkowskie) to kwota  31 266,71 zł.

Szczegółowe wpłaty przedstawiamy w rozliczeniu finansowym za 2016 r.

Dzięki naszym staraniom otrzymaliśmy dotacje:

– z Gminy Krzeszów – 10 000,00 zł

– z Urzędu Marszałkowskiego – 10 000,00 zł

– z Kurii Zamojsko – Lubaczowskiej – 5 000,00 zł

– od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu – 20 000,00 zł.

W tym miejscu szczególne podziękowania chciałbym złożyć Panu Wójtowi Stanisławowi Nowakowskiemu za dotację z Gminy Krzeszów i pomoc w pozyskaniu dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i z Urzędu Marszałkowskiego,  Ks. Stanisławowi Kolano za pozyskanie dotacji z Kurii Zamojsko – Lubaczowskiej i od Polonii Amerykańskiej.

 

Łącznie w roku 2016 pozyskaliśmy środki w wysokości 149 641,71 zł.  Wraz ze środkami z roku 2015 dysponowaliśmy kwotą 243 419,52 zł. Po dokonaniu zapłat za wykonane prace pozostało nam na koncie 36 194,05 zł

Po 11 latach prace konserwatorskie przy  naszej zabytkowej świątyni dobiegają końca.

Posiadamy piękny zabytkowy kościół parafialny, jeden z najpiękniejszych barokowych drewnianych kościołów w województwie Podkarpackim, a także i w Polscy. Kościół nasz jest planowany do umieszczenia w spisie  Rejestru Zabytków Historii. Nasza świątynia jest zabezpieczona przed postępującym niszczeniem i odnowiona, przywrócono jej pierwotny wygląd.

Nie osiągnęlibyśmy tego gdyby nie działalność członków i sympatyków Stowarzyszenia, którzy nie szczędzili swego czasu i sił do pracy na rzecz naszego kościoła parafialnego za co Wam serdecznie dziękuję.

Nasza świątynia nie osiągnęła by takiego blasku gdyby nie ofiarodawcy którzy nie skąpili środków na odnowę zabytkowego kościoła parafialnego.    

Wszystkim tym którzy w okresie tych 11 lat w jakikolwiek sposób przyczynili się do świetności naszej perełki architektury drewnianej – kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej  ROTUNDA serdecznie dziękuje.

Liczymy na dalszą Waszą ofiarność, tak abyśmy mogli w roku 2017 zakończyć prace konserwatorskie. Prosimy o dalsze wpłaty. Wpłaty można dokonać na konto Stowarzyszenia, podczas zbiórki przez członków Stowarzyszenia, jak też do puszki w kościele.

 

ZARZĄD  STOWARZYSZENIA

MIŁOŚNIKÓW  ZIEMI KRZESZOWSKIEJ ROTUNDA