Stowarzyszenie

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA wybrany podczas Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dn. 04.02.2015r.

1. Adam Jaśkowski – Prezes

2. Ks. Stanisław Kolano – Wiceprezes

3. Stanisława Paruch – Skarbnik

4. Edward Golec- Sekretarz

5. Jan Pac – Członek

6. Adam Kowal – Członek

7. Marian Grab – Członek

8. Helena Pisula – Członek

9. Artur Niwiński – Członek

10. Jan Demidowski – Członek

11. Henryk Bartyna – Członek

w skład  Komisji Rewizyjnej weszli:

1. Renata Kupiec- Przewodnicząca

2. Jan Dyjak – Z-ca

3. Jan Pudełkiewicz – Członek.


Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA wybrany podczas Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dn. 5.01.2012 r.

1. Adam Jaśkowski – Prezes

2. Ks. Stanisław Kolano – Wiceprezes

3. Stanisława Paruch – Skarbnik

4. Edward Golec- Sekretarz

5. Jan Pac – Członek

6. Adam Kowal – Członek

7. Marian Grab – Członek

8. Helena Pisula – Członek

9. Artur Niwiński – Członek

10. Jan Demidowski – Członek

11. Henryk Bartyna – Członek

Została powołana nowa Komisja Rewizyjna w skład, której weszli:

1. Renata Kupiec- Przewodnicząca

2. Irena Gloc – Z-ca

3. Jan Pudełkiewicz – Członek.


Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA wybrany podczas zebrania walnego dnia 3.08.2011 roku.

1.     Adam Jaśkowski – Prezes

2.     Ks. Stanisław Kolano – Wiceprezes

3.     Stanisława Paruch – Skarbnik

4.     Edward Zdzisław Golec – Sekretarz

5.     Zbigniew  Antoni Szałaj – Członek

6.     Artur Niwiński  – Członek

7.     Helena Pisula – Członek

8.     Jan Stefan Pac – Członek

9.     Henryk Bartyna – Członek

10. Marian Piotr Grab – Członek

11. Adam Kowal – Członek

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA w osobach:

1.     – Antoni Dudek

2.     – Barbara Bednarz

3.     – Mirosław Garbacz


Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA wybrany w nowej kadencji dnia 16.04.2009:

1.     Adam Jaśkowski – Prezes

2.     Ks. Lech Czesław Kutera – Wiceprezes

3.     Stanisława Paruch – Skarbnik

4.     Edward Zdzisław Golec – Sekretarz

5.     Zbigniew  Antoni Szałaj – Członek

6.     Sławomir Szewczak – Członek

7.     Helena Pisula – Członek

8.     Jan Stefan Pac – Członek

9.     Henryk Bartyna – Członek

10. Marian Piotr Grab – Członek

11. Adam Kowal – Członek

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA w osobach:

1.     – Antoni Dudek

2.     – Barbara Bednarz

3.     – Mirosław Garbacz


W miesiącu styczniu 2006 r. grupa inicjatywna powołała komitet założycielski stowarzyszenia które przyjęło nazwę Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowskiej „ROTUNDA”.
Pierwsze zebranie członków – założycieli Stowarzyszenia odbyło się w dniu 20 stycznia 2005 r. na którym wybrano Zarząd Stowarzyszenia w osobach:
1. Pydo Roman – Prezes
2. Ks. Kutera Lech – Wiceprezes
3. Paruch Stanisława – Skarbnik
4. Jaśkowski Adam – Sekretarz
5. Kasperek Wiesław – Członek
6. Nowakowski Stanisław – Członek
7. Pac Jan – Członek
8. Siek Mirosław – Członek
9. Ks. Szewczak Sławomir – Członek
10. Węglarz Grzegorz – Członek
11. Żołopa Czesław – Członek
Komisję Rewizyjną:
1. Dudek Antoni – Przewodniczący
2. Bednarz Barbara – Sekretarz
3. Garbacz Mirosław – Członek

oraz uchwalono statut Stowarzyszenia

Przyjętym ogólnym celem działania Stowarzyszenia jest inicjowanie harmonijnego rozwoju społecznego Gminy Krzeszów. Natomiast głównym celem jest działalność na rzecz renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Krzeszów, w szczególności kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie.
W dniu 20.02.2006 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowskiej „ROTUNDA” pod numerem KRS 0000251071.

„Stowarzyszenie” posiada pełną osobowość prawną – o numerze NIP 6020040098, nr identyfikacyjny REGON 180108210.

W Banku Spółdzielczym Stalowa Wola F/Krzeszów zostało utworzone konto złotówkowe o numerze 75 6430 1045 5000 8838 2000 0001 do zbierania środków i prowadzenia działalności statutowej „Stowarzyszenia”. Dla osób które by chciały wspomóc „Stowarzyszenie” w dewizach utworzono konta:

US Dolar – POLUPLPR PL 48 9430 1045 5000 8838 2000 0002
Euro – POLUPLPR PL 21 9430 1045 5000 8838 2000 0003

„Stowarzyszenie” liczy 42 członków, oraz posiada wielu sympatyków.

W minionym roku Zarząd „Stowarzyszenia” zbierał się 8 razy w tym 4 razy w składzie powiększonym o członków i sympatyków. Działalność Zarządu i członków „Stowarzyszenia” skupiła się na rozpoczęciu i prowadzeniu wspólnie z Parafią prac renowacyjnych kościoła parafialnego. Na ten cel zebrano łącznie 79 937,- zł w tym: wpłaty na konto – 67.903,80 zł, z przeprowadzonej zbiórki do puszek w dniu Wszystkich Świętych 2.465,70 zł, ze zbiórki na tacę – 2.651,50, ze sprzedaży cegiełek – 6.432 zł, składki członkowskie – 384,- zł oraz sprzedaż odpadów – 100,- zł..

„Stowarzyszenie” opracowało w imieniu Parafii 6 wnioski o dotację z czego pozytywnie zostało rozpatrzonych 4, łączna uzyskana kwota dotacji wyniosła 103.492,00 zł.

Członkowie „Stowarzyszenia” aktywnie uczestniczyli w akcjach mających za cel zebranie środków na renowację kościoła parafialnego. Była to zbiórka do puszek na cmentarzu i przed kościołem w dniu Wszystkich Świętych, jak też zbiórka na tacę przeznaczoną na odnowę zabytków sakralnych. Opracowane i wydrukowane w miesiącu grudniu 2006 r. materiały promocyjne w postaci foldera, kartek i kalendarza zostały rozprowadzone przez członków „Stowarzyszenia” wśród społeczności lokalnej jak też wysłane poza granice regionu a także kraju.

W roku 2007 „Stowarzyszenie” chce zakończyć prace renowacyjne – budowlane przy kościele i przygotować się do prac renowacyjnych wnętrza kościoła. Będziemy występować z wnioskami do wszystkich instytucji z których można otrzymać pomoc finansową na odbudowę zabytkowego kościoła. Liczymy także na pomoc i ofiarność społeczeństwa.

Opracował:
Sekretarz „Stowarzyszenia” A. Jaśkowski